top of page

Denetim, Danışmanlık ve Proje

Eurosay, geliştirdiği gelir arttırıcı projeler sayesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün taleplerine uygun, beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde danışmanlık ve denetim hizmeti sunmaktadır.

Eurosay, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin taleplerine uygun, beklentilerini en üst seviyede karşılamak üzere danışmanlık ve denetim hizmeti sunmaktadır.

 

Geliştirdiği projeler ile kamu kurumlarına ilgili mevzuatlar kapsamında gelir getirici hizmet danışmanlığı sunmaktadır.

Eurosay, kamu kurumları ve kuruluşları ile özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, alanında uzman yetkin kadrosuyla, güncel mevzuat değişikliklerini takip ederek, mali ve idari anlamda tüm yükümlülüklerinizin karşılanması, muafiyet, istisna ve teşviklerin takibini kapsayan çözüm odaklı olarak bir araya gelmiş denetim kadrosudur.

Sizi, şirketinizi ve kurumunuzu, uluslararası denetim standartları çerçevesinde; şeffaf, hesap verilebilir ve güven esaslı bir yapıya kavuşturmaktadır.

Denetim Hizmetleri

 

Mali denetim ve uygunluk denetiminin birlikte yürütüldüğü denetim faaliyetidir.

Eğitim Hizmetleri

 

Eğitim Hizmetleri ile ilgili tüm konularda hizmet vermekteyiz.

Hukuk Hizmetleri

Hukuk Hizmetleri ile ilgili tüm konularda hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili tüm konularda hizmet vermekteyiz.

Gelir Arttırıcı Projeler, belediyelerin maddi kaynakların arttırılması ve buna bağlı olarak nitelikli hizmet üretilmesini elde etmeye yönelik verilen danışmanlık hizmetidir.

  • Elektronik Haberleşme Sistemlerine İlişkin Gelir Artırıcı Projeler

  • Emlak Envanterinin Güncellenmesi ile Gelir Artırıcı Projeler

Danışmanlık

Alanında uzmanlaşmış ekibimizin bilgi ve becerilerini, iş tarifine uygun bir şekilde kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda sunmaktayız. Danışmanlık bilgimizle kurum ve kuruluşlara farklı ve yenilikçi değerler katıp, tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığımız kuruluşun çıkarlarını gözetip, elde ettiğimiz sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmaktayız.

bottom of page