top of page

Danışmanlık Hizmetleri

Bilindiği üzere; Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarımız birçok karmaşık mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte tecrübeli personel yetersizliği, sürekli maliyet artışı ile belirsizliklerin artması, politik nedenler ve ödenek imkânsızlıkları faaliyet kapasitesini kısıtlamaktadır.

Bu anlamda risklerin ve belirsizliklerin azaltılması, alternatif kaynakların değerlendirilmesi ve elde edilen çıktılar doğrultusunda yönetim süresine katkı sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti almak birçok kurum ve kuruluş için avantaj sağlamaktadır. Danışmanlık hizmetinin maliyeti ve yapılan işlerin niteliği karşılaştırıldığında etkin bir danışmanlık hizmetinin birçok açıdan avantaj sağladığı görülmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin ihtiyaç konusu olan bazı danışmanlık alanlarına yönelik; Eurosay Audit olarak alanında uzman ekibimiz ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimizin temel ilkeleri;


•    Yerinde ve sonuç odaklı çalışmalar
•    Mevcut durumunuza ve ihtiyaçlarınıza yönelik analizler
•    Mevzuata uygun pratik çözüm önerileri
•    Bilgilendirici ve yol gösterici, farkındalık oluşturan analiz ve raporlar hazırlanması
•    Kurumsal kapasitenizi artıracak çalışmalara destek sunulması

Kurumsal ve Finansal danışmanlık hizmetimiz, finansman kaynaklarınızın artırılması, proje yönetimi çalışmalarını kapsamakla birlikte, kurumsal aidiyet oluşturmaya, kurumsal kimlik oluşturmaya yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir.

bottom of page