Kurumsal Denetim

ÖN DENETİM

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim ve uygunluk denetiminin birlikte yürütüldüğü bir ön denetim ve danışmanlık faaliyetidir. İlgili kurumun mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğunun ölçülmesinin yanı sıra hesap ve işlemlerinin de mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesini içeren denetim türüdür.

·Mali Denetimi

İlgili kurumların hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin yapılan denetimdir.

·Uygunluk Denetimi

Denetime tabii kurumların gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimdir. Bu denetim sonucunda kamu/kurum zararı olup olmadığı tespit edilir.

·Performans Denetimi

Denetlenen kurumlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde stratejik plan ve yıllık programlarında belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini sağlayan denetimdir.

·Konu Denetimi

İlgili kurumun genel olarak değil sektör, program, proje veya herhangi bir konu bazında denetlenmesidir. Bu durum kurum üst yöneticisinin tespit edeceği bir konu/birim/proje hakkında olabileceği gibi, mali yönetim ve iç kontrol sürecinde tespit edilen riskli görülen konu/birim/proje hakkında da olabilir. Ör: Muhasebe sisteminin denetimi, yatırım harcamalarının denetimi, iç kontrol sisteminin denetimi, ihale süreçlerinin denetimi gibi.

·Bilişim Sistemleri Denetimi

Denetlenen kurumun mali yönetim sürecinde bilişim sistemleri ve bilgi teknolojileri altyapı ve süreçlerinin mevzuat, standart ve iyi uygulama örneklerine uyumluluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan denetim hizmetidir.

·Risk Denetimi

İlgili kurumun mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla, iç kontrol süreçlerinin denetimi konularında yoğunlaşan denetim türüdür. Muhtemel risk alanlarının tespit edilerek, belirli bir program dahilinde mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının incelenmesidir.

SAYIŞTAY DENETİMİ SONRASI DANIŞMANLIK

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

İHALE SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

SÖZLEŞME SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

GENEL SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

PERSONEL MEVZUATI DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

BELEDİYE MEVZUATI DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

MUHASEBE VE MALİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.

GELİR MEVZUATI DANIŞMANLIĞI

 

Sayıştay denetimi öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz mali denetim.