KVKK Hizmetleri

Ana Sayfa  >  Hizmetler  >  KVKK Hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Hizmetlerimiz

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına giren firmaların 30/06/2020 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak ilgili Kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu kanundaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gerekçesiyle, 20.000 TL – 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanabilecektir.

 

Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı fiiller sebebiyle, Türk Ceza Kanununun 135-138 maddeleri gereği 1 ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları ile karşı karşıya kalınabilinecektir.

Bahse konu Kanun kapsamında;

  • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması,

  • VERBİS’e Kayıt İşlemlerinin Yapılması,

  • Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması,

  • Veri Sorumlusu Olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi,

  • Çalışanlar ile Gizlilik Sözleşmelerinin İmzalanması ve Personele Gerekli Eğitimlerin Verilmesi,

  • Kurumun Tavsiye Ettiği Teknik Tedbirlerin alınması,

Hizmetlerini sunmaktayız.