SGK Hizmetleri

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ön Denetimi (CHECK-UP)

 

 • Sosyal güvenlik mevzuatı yönünden denetim (5510 s. Kanun ve alt mevzuat)

 • Bireysel iş mevzuatı yönünden denetim (4857 s. İş Kanunu ve alt mevzuat)

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yönünden denetim (6331 s. Kanun ve alt mevzuat)

 • Toplu iş mevzuatı yönünden denetim (6356 s. Kanun ve alt mevzuat)

 • Yabancı işçi çalıştırma mevzuatı yönünden denetim (4817 s. Kanun ve alt mevzuat)

 • Mesleki yeterlilik mevzuatı yönünden denetim (5544 sayılı Kanun ve alt mevzuat)

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı

 

 • İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı yükümlülükleri,

 • İşyeri, işe giriş, işten ayrılış, muhtasar prim bildirgeleri,

 • İş kazası ve meslek hastalığında işveren sorumlulukları, teftiş ve yargı aşaması,

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu  idari para cezalarına itiraz dilekçeleri ve yargı aşaması,

 • Şirket devir, birleşme ve adres değişikliklerinde sosyal güvenlik uygulamaları,

 • SGK teftişlerine hazırlık ve süreç yönetimi.

 

Asgari İşçilik Danışmanlığı

 

 • Kamu kurumu ihaleleri asgari işçilik süreçleri,

 • Özel bina inşaatları için asgari işçilik süreçleri, 

 • Asgari işçilik oranlarına ve eksik işçilik tutarlarına itiraz dilekçeleri, 

 • Asgari işçilik incelemelerine ön hazırlık.

 

Bireysel İş Mevzuatı Danışmanlığı

 

 • Ücret politikaları ve bordrolama süreci,

 • Özlük dosyalarının denetimi,

 • İş sözleşmeleri, işe giriş ve işten ayrılış süreçleri,

 • Yurtdışı işyerlerinde işçi çalıştırılması,

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde sorumluluklar,

 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık,

 • İdari para cezaları, itiraz ve yargı süreci,

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti ile diğer yasal hakların hesaplanması ve ibraname sürecinin yürütülmesi,

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teftişlerine hazırlık ve süreç yönetimi.

 

Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma Danışmanlığı

 

 • Yabancı işçi çalışma izni alınması,

 • Çalışma izni yenilenmesi,

 • Yabancı şirket ortağı için izin alınması,

 • Bağımsız çalışacak yabancı için izin alınması,

 • Ev hizmetlileri için izin alınması,

 • Yabancı mühendis-mimarlar için denklik dahil izin alınması,

 • AB projelerinde görev alacak yabancılar için izin alınması,

 • Yabancılar için ikamet izni.

 

Mesleki Yeterlilik Mevzuatı Danışmanlığı

 

Mesleki Yeterlilik Kanunu’nda belirtilen meslek standartlarına göre işyerinde istihdam edilecek personel konusunda danışmanlık.

Sirküler

 

İş ve sosyal güvenlik uygulamalarına dair güncel değişikliklerin işverenler/İnsan kaynakları için izlenmesini kolaylaştırmak adına sirküler hazırlanmakta ve düzenli olarak müşterilerimizle paylaşılmaktadır.