top of page

Eğitim Hizmetleri

Kişi veya kuruluşlara güncel mevzuat çerçevesinde muhtelif eğitimler verilmektedir. Önleyici hukukun etkin kılınmasına hizmet etmek, mağduriyetler yaşanmadan etkin iş gücü ve kurumsal yapının sağlanmasında bilgi en değerli sermayedir.

Bilinen yanlışların ortaya konulması, gelişen dünyaya uyumun sağlanması ancak ve ancak bilgi ile mümkün olup bilginin tecrübeyle bileşimi başarıyı getirecektir. 

 

Bu noktada bizler sizlerle bilgilerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Süreç dahilinde muhtelif şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına; insan kaynakları, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri sınai haklar, yönetim prensipleri vb. konularda eğitimler verilmiş ve verilen eğitimlerin uygulanması noktasında rehberlik edilmiştir. 

bottom of page