Vergi Hizmetleri

Ana Sayfa  >  Hizmetler  >  Vergi Hizmetleri

Sizin ve şirketinizin, değişen vergi ve mali mevzuata uyum sağlaması için uzman kadromuzun bilgi birikimleri ile çözüm odaklı öneriler sunuyoruz.

TAM TASDİK HİZMETLERİ

 

Ülkemizde uygulanmakta olan Mali Mevzuat zaman içerisinde ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak giderek daha karmaşık hale gelmişlerdir. Tam tasdik yaptırılması, esas itibarıyla, Şirketlerin güncel mevzuat değişikliklerine uyum sağlamasını, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, hatalı vergi uygulamalarının erken tespiti ve düzeltilmesi dolayısıyla firmaların yasal defter ve beyanlarını hesap verilebilir hale getirmeyi amaç edinmektedir.

 

Tam Tasdik kapsamında sunduğumuz hizmetler:

 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolünün denetim ekiplerimizle şirketinizde yapılması,

 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması,

 • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti

 • Tam tasdik raporunun düzenlenmesi ve tam tasdikle ilgili konularda vergi danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

KDV DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

 • KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeler,

 • KDV mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen soruların yanıtlanması,

 • Firmaların KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

 • Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, 

 • Özellikli işlem ve istisnalar hakkında bilgi paylaşımı,

 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,

 • Yasal mevzuata uyum bilgilendirmeleri.

 

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI VERGİ HİZMETLERİ

 

Şirket satın almak, mevcut şirketin tamamını veya bir bölümünü elden çıkarmak ya da yeniden yapılandırmak (birleşme, bölünme gibi) isteyen kişi ve kurumların ihtiyacına yönelik aşağıda belirtilen alanlarda hizmet sunmaktayız.

 

 • Satın alma öncesi vergi planlaması,

 • Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı,

 • Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması,

 • Satın alma ve elden çıkarma işlemleri kapsamında vergi durum değerlendirme hizmetleri,

 • Şirket satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetleri (Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi gibi),

 • Hisse alım/satım sözleşmesi ve eklerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi.

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

 

Alanında uzman kadromuz, çağın karmaşık mevzuat yapısı içinde, kamu ve özel sektörde elde ettiği bilgi birikimlerini ve deneyimlerini kullanarak pratik ve anlaşılabilir bir hizmet vermektedir.

 

Vergi İnceleme Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler :

 

• İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,

• Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,

• İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,

• Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,

• Müfettiş nezdinde devam eden Vergi İncelemesinde Taslak Tutanak talep ederek, Gerekli İzahın yapılması,

• Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,

• Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

VERGİ İHTİLAFLARI DANIŞMANLIĞI

 

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Konusunda uzman olan Eski Vergi Müfettişi ekibimiz ve Avukat ekibimizle oluşturulan Sinerji  ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,

 • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi,

 • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması,

 • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması,